Flytting av gårdsplass
Gårdsplass og hage skulle bytte plass på tomta.

Et av 2018s store prosjekter innebar å bytte om på gårdsplass og hage. Tidligere gårdsplass var på sørsiden av huset, mens nesten hele hagen var på nordsiden. Kunden ønsket å få gravd ut til gårdsplass på nordsiden, og lagt massene i haug på sørsiden for å opparbeide bed og avskjerming.

Jobben innebar i hovedsak:
-Masser som skal fjernes graves løs med minigraveren Volvo EC20B.
-De løse massene kjøres bort og legges på anvist sted med Avant minilaster.
-Området avrettes og duk legges ut.
-Nye masser tilkjørt av Otten Maskin.

 

Området som skal bli gårdsplass.
Her skal det graves ned ca. 30 cm, over et område på ca. 50 m2, for å gjøre plass til parkering av to biler. I tillegg skal det graves en gangsti langsmed huset for tilgang til inngang på baksiden.

 

På sørsiden av huset har kunden fjernet singel på områdene hvor massene ønskes deponert.

 

Minigraveren Volvo EC20B graver løs massene, så de enkelt kan fraktes bort med Avant 528 minilaster.

 

Volvo EC20B minigraver og Avant 528 er perfekte partnere på en jobb som denne.

 

Området skulle fylles opp med Subbus til ønsket høyde. På en slik jobb er det helt avgjørende at avtalt masse kommer til avtalt tid. I flere år har Knut J. Otten i Otten Maskin og jeg samarbeidet tett, og gjort jobber sammen som ingen av oss kunne gjort alene. Denne jobben er ikke noe unntak. Knut leverer masser som avtalt, legger duk og kjører både graver, laster og jernrive når det trengs.

 

Duk er lagt ut, og første lass subbus dumpet. Grovt i bunn, og finere oppå. Dette dras ut og komprimeres med Vibroplate (hoppetusse) før neste lag ankommer og får samme behandling. Subbus vil alltid sette seg og sige noe, men med lagvis planering og komprimering, reduseres det til et minimum.

 

Etter 3 lass subbus begynner det å komme seg. Gårdsplassen er klar til bruk, det samme med gangstien rundt huset.

 

sørsiden er massene lagt i hauger, og klare for at kunden kan begynne å lage bed.

 

Takk for oppdraget.

Frode Strand
Budsjettmaskiner Råholt