Fjerne oljetanker
Har du en oljetank du vil bli kvitt?

Gamle, nedgravde oljetanker / parafintanker kan utgjøre en betydelig forurensningsfare. Selv om oljen er "brukt opp", vil det ligge igjen en del olje i bunnen. Siden olje er lettere enn vann, er det gjerne vann helt nederst. Dette, kombinert med påvirkning utenfra kan få tanken til å ruste. Ruster det hull, og rester av olje lekker ut, kan det i verste fall bety at man får den inn i grunnen under huset, samt at olje trekker ned i grunnvannet.

Fyring med olje / parafin er nå såpass dyrt at det vanligvis vil lønne seg å heller bruke strøm. Mange oljetanker ligger derfor "glemt" i grunnen, og beskrives som en tikkende bombe.

Fjerning av oljetank støttes delvis av enova. Les mer her: https://www.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/fjerning-av-oljekjel-og-tank/908/0/

Budsjettmaskiner Råholt har nødvendige tillatelser til å fjerne oljetanker på maksimalt 3200 liter i alle kommunene på Øvre Romerike, unntatt Ullensaker.

Avhengig av ønske, kan Budsjettmaskiner Råholt stå for hele eller dele av jobben:
-Tømming.
-Rengjøring.
-Oppgraving
-Deponering av innholdet
-Deponering av selve tanken
-Tilbakefylling
-Planering
-Ferdiggress

Ta kontakt for befaring og tilbud.