Garasjeutgraving
Utgraving og pukking til garasje

En tidligere kunde tok kontakt og ønsket hjelp med å grave ut til garasje. Området var litt begrenset, men det skal gå å få inn en garasje på 6*6 meter. Utgraving ble gjort én meter utenom garasjen, totalt 8*8 meter.

Området som skulle graves ut var skrånende. Det sto også noen litt pjuske thujaer der, samt at en skråning mot nabo tok mye av plassen.

 

Det ble beregnet å kjøre bort ca. 30 m3 masse.
Begynner først med å etablere et nivå å jobbe utfra. Det graves ned til noenlunde riktig høyde for å få plass til å kjøre inn lastebil. Massen legges i haug for å kunne fylle lastebilen mest mulig effektivt.

 

Minigraver er litt liten til oppgaven, men Volvo EC20 har god rekkevidde og tipphøyde til såpass liten maskin å være. Sammen med litt planlegging gikk det greit. Lastebilen ble fylt på ca. 20 minutter.

 

3 lass ble kjørt bort, deretter ble byggegropa planert ut. Avvik ble deretter målt med laser til 2-3 cm. Det er godt innenfor, og klart til fylling av pukk.

I påvente av at pukken skulle komme, ble også et lite område bakenfor den tiltenkte garasjen planert ut. Mer av skråningen måtte vike. Her ble først torv gravd ned, deretter ble sand og jord dratt utover for å danne et grunnlag for fremtidig bod eller uteplass.

 

 

Pukk levert, og dratt grovt utover. Dette blir avrettet ordentlig i forbindelse med at plate støpes. Det ble også lagt igjen en liten haug som skal brukes i andre prosjekter.

 

Alt i alt et greit prosjekt, som ble tatt over noen kvelder en uke. Takk for at dere valgte meg til jobben.

 

Frode
Budsjettmaskiner Råholt