Godkjent helårs bålplass
Opparbeidelse av godkjent bålplass for barnehage.

Området er flittig brukt av barnehagen året rundt. Det er etablert flere bålplasser, men ingen av disse var godkjent for helårsbruk.

Øvre Romerike Brannvesen har noen ganske strenge, men fornuftige regler man må forholde seg til ved etablering av bålplass. Formålet er å sikre trivsel ved at bålplassen kan brukes året rundt, uten å skape fare for skogbrann.

Første skritt var å ta kontakt med Øvre Romerike Brannvesen for å få instrukser for etablering av bålplassen. En rask befaring ble gjort sammen med brannvesnet, og vi fant sammen den best egnede plassen.

Arbeidet starter. Først blir det markert hvor det skal graves. For at bålplassen skal være godkjent, må all torv graves unna i en stor sirkel. Her er vi på en bakketopp, så området flates først ut.

 

Det skal graves ned en meter, for å hindre spredning av brann via røtter. Første del, 0,5 meter høy, settes på plass med riktig høyde.

 

Øvre del, én meter høy, bæres på plass, og settes oppå den første.

 

Området er planert, betongringene er på plass, geoduk er lagt utover, og ca. 10 tonn subbus er kjørt på plass. Her er Avanten uvurdelig. Disse 10 tonn kunne kjøres inn på et par timer, forbi trange passasjer, og uten behov for annen maskin å laste opp med. Skulle man kjørt det inn med trillebår, ville det tatt to mann en hel dag.